Otrokova pravica do varnih in dobrih izkušenj v rejništvu

Otrokova pravica do varnih in dobrih izkušenj v rejništvu je bila tema tretjega strokovnega posveta, ki je potekal 28. novembra 2023 v Ljubljani v organizaciji Rejniškega društva Slovenije in Fakultete za socialno delo.

Strokovne prispevke so pripravili:

Nina Mešl, Mojca Šeme, Tadeja Kodele, FSD: Glas otroka z izkušnjo travme v procesih podpore in pomoči v rejništvu

Petruša Jager, okrožna sodnica: Otrok kot subjekt postopka

Teja Sok, Mojca Gojkošek, CSD Ptuj: Glas otroka v IPS na CSD

Bernarda Konjar, rejnica in oče rejenke: Otrokove varne in dobre izkušnje ob sodelovanju rejniške in matične družine

Minka Žiberna, Tinka Tomić, RDS: Zgodbe otrok iz življenja v rejništvu.

Vse predstavljene teme so bile zanimive, aktualne in predstavljene tudi konkretne izkušnje rejnice, biološkega očeta, deklice v rejništvu in tudi nekaj konkretnih primerov iz rejniških družin.

Tudi delo v manjših skupinah je bilo zelo intenzivno, udeleženci so se odzvali na predstavljene prispevke ter iskali možnosti, kaj lahko vsak na svojem delovnem področju naredi za čim boljše izkušnje otrok v rejništvu. Vsekakor pa bodo potrebne kvalitetne spremembe v celotnem sistemu rejništva, da bomo ohranili dosedanje rejniške družine in pridobili nove.

Pomembno je bilo, da smo se na posvetu srečali vsi udeleženci rejniškega sistema, to je strokovne delavke/ci CSD-jev, sodnice,  rejniški starši, otroci v rejništvu, biološki oče, FSD; pomemben pogled na rejništvo so prispevale tudi študentke socialnega dela in sodelujoči iz drugih institucij.

Na posvetu smo delili tudi Rejniške glasnike, udeležene povabili k prebiranju in seveda pisanju prispevkov. V naslednji številki bomo objavili prispevke ter predloge in zaključke posveta. In predvidoma bomo s posveti nadaljevali, saj je zanimanje veliko in tematike za obravnavo pa prav tako.

 

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE