O društvu

Rejniško društvo Slovenije združuje vse osebe, ki sodelujejo v rejniškem sistemu in njihove podpornike - rejnice, rejnike, otroke v rejništvu, strokovnjake, ki delujejo v rejništvu, ter vse ostale, ki podpirajo rejništvo ter pomoč otrokom, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti v svoji biološki družini. Organiziramo različne projekte v podporo otrokom v rejništvu in izobraževalne dejavnosti v podporo rejnikom.

Kdo smo?

V društvu delujemo tako rejniki, rejnice, odrasle osebe, ki so preživele otroštvo v rejništvu, sorodniki rejnikov in rejnic, otroci rejnikov, strokovni delavci itd., z namenom, da nudimo otrokom v rejništvu še dodatne zanimive vsebine življenja, da jih podpremo na njihovi poti v samostojno življenje  in da opozarjamo na tiste vrzeli v rejniški dejavnosti, ki v našem sistemu niso najbolje urejene.

Prostovoljci, ki sodelujejo pri delovanju društva:

mag.  Darko Krajnc, uni. dipl. soc. in soc. del. - predsednik društva. Je gonilna sila društva in idejni vodja programa društva. Mladost je preživel v rejniški družini in tudi zaradi tega dobro razume problematiko rejništva.

Majda Koban Justinek – podpredsednica društva, rejnica, ki s svojimi bogatimi življenskimi izkušnjami s področja rejništva proaktivno sodeluje pri okroglih mizah z rejniško problematiko.

Andrej Omulec, mag. zakonskih in družinskih študij (družinski terapevt), s pomočjo animatorjev prostovoljcev vodi strokovno-zabavne tabore za rejniške otroke in družine.

Maksimiljana Mali, univerzitetna diplomirana socialna delavka, je svojo poklicno pot posvetila svetovanju rejnikom, katero nadaljuje tudi v okviru Rejniškega društva Slovenije. Je dolgoletna urednica Rejniškega glasnika.

mag. Minka Žiberna , uni. dipl. soc. in soc. del. je vedno pripravljena priskočiti na pomoč pri organizaciji in izvedbi srečanj rejniških družin in drugih dogodkov.

Katja Dunaj profesorica sociologije in geografije, je avtorica člankov v Rejniškem glasniku in sodeluje pri organizaciji in izvedbi srečanj rejniških družin.

Vanja in Dušan Vidič

Rejniška družina Vanje in Dušana Vidič, je nepogrešljiva pomoč pri izvajanju letnega programa društva in organizaciji dogodkov.

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA, NADZORNEGA ODBORA IN DISCIPLINSKE KOMISIJE REJNIŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE (mandat od 2017 do 2021)

ČLANI IO

mag. Darko Krajnc –  predsednik
Majda Koban Justinek – podpredsednica, rejnica
Katja Dunaj – tajnica
Majda Vračko Zanič - rejnica
Maksimiljana Mali –  socialna delavka
Marijana  Šuc - rejnica
Darinka Židov - rejnica
Vanja Vidič - rejnica
Dragica Novak - rejnica

NADZORNI ODBOR

mag. Minka Žiberna –  socialna delavka
Jožica Goričan - rejnica
Branko Novak - rejnik

DISCIPLINSKA KOMISIJA

mag. Andrej Omulec  - družinski terapevt
Silva Valenta - rejnica

Kje smo?

Sedež društva: Benica 1a, 9220 Lendava

Telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

E mail.: rejniskodrustvoslovenije@gmail.com

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE