Kako postaneš rejnik?

Najbolj pomembna lastnost, ki je potrebna za rejnika in rejnico je sposobnost, želja in smisel za delo z otroki in mladostniki. Zavedati se morajo, da je vsak otrok drugačen in da izkušnje dela z lastnimi otroci niso dovolj za uspešno delo v rejništvu. Potrebno je usposabljanje, nenehno učenje in izobraževanje.   Odločitev za rejništvo morajo sprejeti vsi člani družine, vključno z otroki.
Potrebni so tudi določeni formalni pogoji, med katerimi so bistveni, da rejnik lahko postane polnoletna oseba, ki je državljanka Slovenije in je zaključila najmanj poklicno izobraževanje ter ji ni bila odvzeta roditeljska pravica.
Oseba, ki želi postati rejnik ali rejnica poda vlogo na pristojnem centru za socialno delo, kjer se sproži postopek za pridobivanja dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti.
Center v okviru svojega postopka pripravi oceno primernosti kandidata in njegove družine, ki jo posreduje Komisiji pri Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve.

V kolikor komisija oceni, da kandidat izpolnjuje vse pogoje za  izvajanje rejniške dejavnosti, ga napoti na usposabljanje.
Po zaključku usposabljanja kandidat pridobi dovoljenje za opravljanje rejniške dejavnosti.

Več na  www.mddsz.gov.si

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE