Kdo so rejniki in rejnice?

Rejniki in rejnice so osebe, ki so sprejele medse otroka, ki potrebuje njihovo skrb, vzgojo, vodenje, podporo in predvsem ljubezen. Njihova naloga je  celotna skrb za otroka od hrane, obleke, šolskih potrebščin, potrebščin za interesne dejavnosti do zagotovitve njegovih čustvenih, zdravstvenih in drugih potreb . Pripravljeni morajo biti na začasnost rejništva in so dobro seznanjeni s sistemom rejništva. Predvsem je pomembno, da imajo široko srce in sposobnosti za delo z otrokom, za izkazovanje čustev ljubezni in naklonjenosti otroku. Njihova glavna vloga je v trem, da so pripravljeni biti ob otroku in z njim, ko jih potrebuje. Rejniki imajo spretnosti in znanje,  da so sposobni otroku tlakovati življenjsko pot tako, da bo ta odločno stopal v samostojnost in premagoval vse še tako zahtevne ovire.
Rejniki so strokovni sodelavci v sistemu rejništva. So osebe z veliko mero samoiniciativnosti, iznajdljivosti, komunikativnosti in nenehnega prilagajanja. Rejniško delo zahteva nenehno učenje in izobraževanje ter sodelovanje  s strokovnimi delavci na centrih za socialno delo  ter šolah.
Največja nagrada za delo je zadovoljstvo, napredovanje, ter uspehi otroka in vzpostavitev trajne medsebojne naklonjenosti med otrokom in rejniško družino.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE