Otroci v rejništvu

Otroci v rejništvu so tisti otroci, ki del svojega otroštva preživijo v rejniški družini. Zaradi stresnih situacij v njihovem življenju potrebujejo posebno podporo in pomoč ter razumevanje tako rejniške družine kot biološke družine in strokovnih delavcev centra za socialno delo, šole ter drugih.  Vse aktivnosti v rejništvu naj bi se izvajale izključno v korist otroka in njemu v pomoč. Pomembno je, da so vsi odrasli sposobni slišati glas otroka ali mladostnika, njegove želje in prepoznati njegove stiske in strahove. Otroci in mladostniki so enakopravni člani rejniškega sistema in so jih vsi ostali odrasli dolžni upoštevati in poslušati. Pravico imajo do stikov z biološkimi starši in vsi jim bomo najbolj pomagali, če bodo imeli možnost neobremenjeno živeti z obema družinama: rejniško in biološko.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE