Projekti in dogodki

Srečanje rejniških družin

Vsako leto organiziramo srečanje rejniških družin. Menimo, da je za kvalitetno izvajanje rejniške dejavnosti poleg rednega strokovnega dela in sodelovanja z vsemi udeleženimi v sistemu rejništva zelo pomembna tudi neformalna oblika povezovanja in druženja članov rejniških družin, predvsem zaradi izmenjave izkušenj, učenja drug od drugega, samopomoči, promocije rejništva ter občutka rejnikov in otrok iz rejniških družin, da ne živijo sami v rejniški situaciji in da lahko svoje izkušnje podelijo med seboj.

Okrogle mize in posveti

V Sloveniji nimamo specializiranega rejništva in je rejništvo organizirano tako, da naj bi imela rejniška družina sposobnosti običajnih staršev seveda s specifičnem znanjem o potrebah otroka v rejništvu in o rejniškem sistemu. Ena od težav v rejništvu pa je pomanjkanje strokovnjakov in terapevtov, ki bi lahko hitro in kontinuirano  nudili pomoč tako otroku kot rejniški družini,  če ima otrok hude čustvene ali druge težave, kar je v rejništvu pogosto.  preberi več…Vsak otrok, ki pride v rejniško družino je ranjen in doživlja stisko, zato po vsej Sloveniji izvajamo okrogle mize, kjer opozarjamo na potrebe po psiho-terapevtski pomoči otrokom v rejništvu in po ustreznih konkretni pomoči rejnikom za delovanje v takšnih situacijah. Okrogla miza je izobraževalno informativna in jo lahko Centri za socialno delo izkoristijo kot izvedbo izobraževanja za rejnice, katerim izstavimo potrdilo o izobraževanju. Na okrogli mizi želimo odpirati številna vprašanja ter pomagati rejniškim družinam. Ugotavljamo, da otroci, ki živijo v rejniških družinah, poleg ''novih staršev'' potrebujejo tudi druge oblike pomoči. Zato si s somišljeniki prizadevamo, da bodo otroci v rejništvu te pomoči tudi deležni. Na okrogli mizi sodelujejo številni strokovnjaki: univ. dipl. soc. delavka Maksimiljana Mali, mag. soc. Darko Krajnc, mag. družinske terapije Andrej Omulec, univ.dipl.soc.ped. Anja Ferlin in drugi strokovnjaki. Okrogle mize potekajo regijsko in do sedaj je bila organizirana za Pomurje in za obalo, želimo pa jih izvesti za vsa območja Slovenije.

Strokovno-zabavni tabori za otroke iz rejniških družin

Ena od pomoči otrokom iz rejniških družin je tudi tabor, ki smo ga organizirali v zimskih počitnicah in je bil več kot uspešen, zato smo se odločili, da nadaljujemo s projektom in vključimo še več mladostnikov. preberi več…
Na taboru z mladostniki delata dva strokovnjaka in sicer mag. družinske terapije Andrej Omulec ter univ. dipl. socialna pedagoginja Anja Ferlin, ki sta prisotna 24 ur na dan. Na taboru se otroci posvečajo delu na sebi, pozitivni samopodobi, pridobivanju samozavesti, terapiji preko ustvarjalnih delavnic, glasbe, pogovora in drugih metod. Kot strokovno metodo dela se uporablja gestalt terapija in socialne igre. Mladi se posvečajo različnim tematikam (odvisnosti, facebooku, zaljubljenosti oziroma ljubezni, moja drugačnost, ker živim v rejništvu, starši in družina, želje za prihodnost..…). Poskrbljeno je tudi za sprostitev. Z mladostniki poskušamo ustvariti neko varno in nevtralno okolje, da lažje spregovorijo o svojih težavah in strahovih, saj so v družbi sebi enakih.

Revija Rejniški glasnik

Je strokovno informativna revija, ki obravnava specifična vprašanja rejništva in prinaša tako strokovne, informativne in tudi poljudne članke s področja rejništva. Je edina slovenska revija, ki se posveča izključno rejništvu. Izhaja občasno in je namenjena tako rejnikom, otrokom v rejništvu ter strokovnim delavcem in tudi drugim, ki se želijo seznaniti z dejavnostjo rejništva. 

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE