Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino

Na vašem pristojnem Centru za socialno delo lahko vložite vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino.

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).

V kolikor bi bile odločbe negativne se s pomočjo pritožbenih poti lahko doseže, da se dodatek dodeli tudi rejniškim družinam, ki so pogosto velike družine, da ne bi bile v bodoče prikrajšane za ta dodatek.

Pojasnilo v zvezi s pravico do dodatka za veliko družino in pogojem skupnega stalnega ali skupnega začasnega prebivališče enega od staršev in otrok
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. št. 26/14, 90/15, 75/17 ZUTPG-G, 14/18 in 81/19, v nadaljevanju ZSDP-1) v prvem odstavku 78. člena določa, da ima pravico do dodatka za veliko družino eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji.
Ta določba velja od 1.1.2020. V letu 2019 je bil pogoj skupno stalno prebivališče enega od staršev in vsaj treh otrok. V letu 2020 pa je pogoj skupno stalno ali skupno začasno prebivališče enega od staršev in vsaj treh otrok. Informacijski sistem še ni bil nadgrajen na način, da bi sistem izdal pozitivno odločbo v primeru kombinacije skupnega stalnega in začasnega prebivališča (npr. eden od staršev in dva otroka imata na istem naslovu stalno prebivališče, tretji otrok ima na tem naslovu začasno prebivališče). Izda pa pozitivno odločbo, če družina v Sloveniji nima stalnega prebivališča, ima samo skupno začasno. Strankam se zato svetuje, da v primerih negativne odločbe vložijo pritožbo.

 

Povezava za vlogo: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=683

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE