Strokovni posvet – Pozitivni premiki na področju rejništva

Danes dne, 12. 12. 2013 je potekal v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice strokovni posvet z naslovom: Pozitivni premiki na področju rejništva, ki ga je skupaj z Društvom rejnikov Slovenije organiziral Center za socialno delo Murska Sobota.
Po pozdravnem nagovoru mag. Nataše Meolic, direktorice CSD MS in Darka Kranjca, predsednika Društva rejnikov Slovenije, ki je posvet tudi povezoval  je ga. Tamara Narat iz Inštituta RS za socialno varstvo predstavila rezultate dveh raziskav s področja rejništva.

Rezultati raziskav so pokazali, da je potrebno področje rejništva še naprej razvijati in izpopolnjevati, proučiti tudi možnosti, ki jih že prakticirajo v tujini, predvsem pa izhajati z vidika koristi otroka. Z drugo raziskavo Življenjski potek oseb, prikrajšanih za običajno družinsko življenje so raziskali življenje otrok po izhodu iz rejništva, predvsem je pomembno, da se otroka zelo dobro pripravi tudi na odhod iz rejniške družine.
V nadaljevanju je ga. Maksimiljana Mali iz Rejniškega društva Slovenije predstavila spremembe zakonodaje na področju rejništva. Tako je v okviru nove zakonodaje na novo definiran pojem rejenca in sicer se ne uporablja več izraz rejenec ampak otrok v rejništvu, pri čemer se želi izpostavili oseba in ne dejavnost v kateri otrok biva. Povečale so se pristojnosti rejnikov saj imajo z novo zakonodajo več pooblastil v smislu podpisovanja dokumentov v zvezi z šolo, izbire osebnega zdravnika, izdelave osebne izkaznice in drugi vsakodnevnih odločitev v vsakdanjem življenju, prav tako pojasni priporočila glede izvajanja individualne projektne skupine ( v nadaljevanju IPS), ki bi naj bila organizirana več kot enkrat letno, otrok je član IPS razen ko CSD oceni, da mu ni v korist, ter tudi izvajanje IPS osebno, brez pooblaščencev, kar je tudi zakonsko opredeljena novost.
Sistem usposabljanja rejnic in rejnikov je predstavila Irena Zemljič iz Skupnosti centrov za socialno delo, kjer ugotavljajo pozitivne premike pri usposabljanju. Predstavila je tudi časovne okvire usposabljanja kandidatov, kot tudi rejnikov, ki že izvajajo dejavnost.
Ob zaključku posveta je predstavila svojo zgodbo v rejništvu rejenka Simona, katera je imela v preteklosti tako pozitivno kot tudi negativno izkušnjo v rejništvu. Njena zgodba se je dotaknila mnogih, ki smo bili udeleženi na posvetu.
Sklepno besedo je podal Darko Kranjc, predsednik Društva rejnikov Slovenije, ki je zaključil posvet, ter podal zelo lepo zaključno misel in sicer, da se lahko vse težave rešijo z ustrezno komunikacijo.

 

VIR: CSD Murska Sobota, 12.12.2013

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE