Smernice o spoštovanju, varstvu in izpolnjevanju otrokovih pravic v digitalnem okolju

Za Slovenijo je značilna široka dostopnost do interneta, zato je otrokom zagotovljena možnost izražanja in participacije v okviru digitalnega okolja, vendar pa otroci nimajo dovolj kompetenc in znanja za izvajanje omenjenih pravic. Zato je potrebno nameniti veliko pozornosti zlorabam otrok v virtualnem svetu, saj imajo pogosto premalo izkušenj in znanja, da bi znali oceniti tveganje in posledice, ki jih v okviru spletnega okolja lahko prinaša vstop v zasebno (intimno) sfero življenja.

Ker daje digitalno okolje na eni strani neomejene možnosti za izboljšanje kakovosti življenja,  omogoča večjo stopnjo enakosti in socialne vključenosti otrok ter predstavlja orodje za opolnomočenje in podporo, lahko na drugi strani predstavlja tveganje in povečuje ranljivost otrok. Da bi kar najbolje zagotovili zaščito in varnost otrok v digitalnem okolju, je treba ozaveščati in usposobiti otroke, starše, skrbnike ter druge osebe, ki pri svojem delu z otroki uporabljajo digitalno tehnologijo.

Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki (tudi) v digitalnem okolju je glavna skrb otrokova največja korist ob zavedanju, da so informacijske in komunikacijske tehnologije pomembno orodje pri izobraževanju, socializaciji, izražanju in vključevanju otrok, hkrati pa njihova uporaba ustvarja tveganja, ki vključujejo nasilje, izkoriščanje in zlorabo.

Pri spoštovanju in varovanju otrokovih pravic ter zaščiti otrok v digitalnem okolju, je zelo pomembno sodelovanje vseh deležnikov – države (vseh resorjev), civilne družbe, nevladnih organizacij, podjetij kot tudi staršev in otrok.

V ta namen objavljamo priporočilo Odbora ministrov državam članicam o smernicah o spoštovanju, varstvu in izpolnjevanju otrokovih pravic v digitalnem okolju, ki ga lahko najdete tukaj.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE