Sklep Višjega sodišča v obdobju, ko veljajo strogi ukrepi Sveta za nacionalno varnost RS

  • rejniskodrustvo
  • 19. marec, 2020
  • Komentarji so izklopljeni za Sklep Višjega sodišča v obdobju, ko veljajo strogi ukrepi Sveta za nacionalno varnost RS

Objavljamo sklep Višjega sodišča v zvezi s trenutno situacijo in obdobjem, ko veljajo strogi ukrepi Sveta za nacionalno varnost RS.

 

"V zadnjih dneh so se na posamezna okrožna sodišča obrnili centri za socialno delo in odvetniki glede vprašanja, ali je izvajanje stikov pod nadzorom nujna zadeva, ki jo morajo centri za socialno delo zagotavljati tudi v teh izjemnih razmerah. Obenem smo bili obveščeni, da so posamezna okrožna sodišča prejela večje število predlogov za izdajo začasnih odredb, s katerimi eden od staršev bodisi zahteva prepoved izvajanja stikov z otrokom zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom, ali pa zahteva izdajo začasne odredbe o stikih, ker mu drugi od staršev stikov ne dovoli zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom.

ZNP-1 v 105. členu določa, da so postopki za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otrok nujni. DZ med ukrepi, ki so urejeni v 7. poglavju, ureja tudi začasne odredbe, med njimi pa v 163. členu tudi začasno odredbo o stikih pod nadzorom. Predsednik Vrhovnega sodišča je v odredbi z dne 13. 3. 2020 postopke v zvezi z ukrepi varovanja uvrstil med nujne zadeve, o katerih se odloča tudi v obdobju, ko je delo sodišč  zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) - koronavirus, omejeno le na nujne zadeve v skladu s  83. členom Zakona o sodiščih.

Izdaja začasne odredbe o stikih pod nadzorom je namenjena preprečevanju odtujevanja med enim od staršev in otrokom v primerih, ko obstaja sum zlorabe otroka ali ko je zaradi daljše prekinitve stikov potrebna pomoč strokovnjaka pri ponovni vzpostavitvi stika. Gre za ukrep, ki ni namenjen takojšnji, nujni in neposredni zaščiti otrokovih koristi. Zato morajo sodniki v nastalih razmerah, ko obstaja izjemno huda nevarnost širjenja koronavirusa, pri odločanju o predlaganih začasnih odredbah v zvezi z otrokovimi stiki upoštevati, kaj je glede na okoliščine konkretnega primera otroku bolj v škodo: da se v obdobju, ko je Svet za nacionalno varnost RS sprejel izjemno stroge ukrepe za preprečevanje prenašanja virusa, stiki izvajajo ali, da se z izvajanjem stikov počaka do prenehanja veljave teh ukrepov.

Glede na poziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 12. 3. 2020, naj centri  za socialno delo začnejo izvajati programe preprečevanja in obvladovanja širjenja kapljičnih okužb zaradi zaznanih okužb z novim koronavirusom in izvajajo neposredne stike s strankami le v nujnih primerih, je razumno, da se zaradi varovanja javnega zdravja in preprečevanja širjenja okužb, v obdobju, ko veljajo strogi ukrepi Sveta za nacionalno varnost RS, stiki pod nadzorom ne izvajajo. "

 

Celoten sklep si lahko preberete tukaj.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE