Rejniško letovanje v Fiesi

Letos  smo prvič, po srečnem naključju, izvedli letovanje rejniških družin v Počitniškem domu za otroke v Fiesi. Za vikend od 16. do 18. septembra 2022 je bila vremenska napoved slaba – ohladitev in dež. Vendar je druženje odpovedala le ena družina, dve sta zboleli, vse ostalih 10 rejniših družin je prišlo v petek popoldne v Fieso z dobro voljo in pozitivno energijo.

V času, ko je deževalo  in pihala burja, smo imeli skupine rejniških staršev, otroci pa so se igrali, spoznavali, pogovarjali. Ko je posijalo sonce, smo se sprehodili do Pirana, po grajskem zidu, po plaži v Fiesi in kar nekaj se jih kopalo tudi v morju. V sobotnem popoldnevu se je precej udeležencev kopalo in zabavalo v bazenu hotela Bernardin.

Rejniški starši smo se v skupinah pogovarjali o veselih in težkih trenutkih življenja v rejniških družinah, izmenjavali izkušnje, iskali rešitve, pridobivali nove informacije, se učili, kako ravnati v stiskah.

Ugotavljali smo:

-  v obravnavah na sodišču so rejniki velikokrat tarča napadov odvetnikov s strani staršev, sodniki nimajo znanja s področja družine in rejništva,rejniki so vabljeni na sodišče tudi  že pred namestitivjo otroka v njihovo družino
- starši otrok imajo odvetnike preko brezplačne pravne pomoči, rejniki odvetnika nimajo in so ti postopki na sodišču zanje zelo stresni
- stiki otrok z biološko družino velikokrat niso v korist otrok, otroci doživljajo stiske zaradi tega ( npr. stiki v zaporu )
- stiske otrok se poglabljajo še zaradi dolgotrajnih postopkov na sodišču, sodnih izvedencev
- rejniki so povedali, da jim primankuje strokovne in pravne pomoči, potrebovali bi supervizijo ali terapevstko pomoč, da bi lahko razreševali vse težave, stiske otrok in celotne rejniške družine ter usklajevali sodelovanje s CSD, sodiščem, otrokovo biološko družino, šolo, še z izvedenci
- potnih stroškov za prevoze na stike, sodišče, različne obravnave rejniška družina nima in se dogaja, da jim v zelo zahtevnih primerih CSD ne prizna niti povečanega plačila za delo
- seznanili smo se, kako zahtevna je vzgoja in oskrba avtistov v rejniški družini, koliko terapije je potrebna in kako je možno urediti tudi dodatek za nego otroka
- skupna ugotovitev je bila, da so rejniški tabori in vse oblike druženj rejniških družin zelo pomembna za rejniške starše in prav tako za otroke

Ob zaključevanju našega druženja smo bili enotni,  da je bilo slabo vreme za nas dar, saj smo imeli tako več časa za pogovor, razumevanje drug drugega, medsebojno pomoč in podporo. Udeleženci so povedali, da je počitniški dom na lepi lokaciji, ki omogoča druženje in sprehode, zato je želja vseh, da se družimo tudi naslednje leto.

Skupna ugotovitev je bila, da so rejniški tabori in vse oblike druženj rejniških družin zelo pomembna za rejniške starše in prav tako za otroke.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE