Predstavitev rejniških društev, izkušenj, rejniških zgodb

Skupnost CSD je v Mariboru organizirala letno srečanje strokovnih delavk in delavcev na področju rejništva na temo: »Zagotavljanje podpore in pomoči, krepitev promocije pozitivne podobe rejništva ter načrt pridobivanja novih rejnic in rejnikov«.

Na srečanje so povabili tudi predstavnike/člane našega društva, da smo predstavili naše delovanje, izkušnje socialnih delavk, rejnic in rejniške zgodbe otrok v rejništvu in sicer v naslednjih vsebinah:

PODELITEV IZKUŠNJE REJNIŠTVA:

Svoje izkušnje, stiske in predloge sta predstavili rejnici Majda Koban Justinek in Sanja Zgonec.

REJNIŠKA DRUŠTVA SE PREDSTAVIJO:

Klub rejniški družin Maribor – Majda Vračko Zanić

Društvo rejnic in rejnikov Domžale – Dani Zaberložnik

Rejniško društvo Slovenije – Minka Žiberna

PODELITEV IZKUŠNJE REJNIŠTVA:

Biti strokovna delavka na področju rejništva – pogled v preteklost – rejništvo nekoč in rejništvo danes  Minka Žiberna in  Maksa Mali

PODELITEV IZKUŠNJE REJNIŠTVA

Biti otrok v rejništvu in pogled odrasle osebe na izkušnjo rejništva: Darko Krajnc, poslanec v Državnem zboru,  Darko Đurić, paraolimpijski plavalec in Dejan Zavec, poslanec v Državnem zboru

Zanimive so bile vse predstavitve, vse zgodbe, vsi predlogi in povabila k sodelovanju in upamo, da so jih slišali in jih bodo pri svojem delu upoštevali tudi strokovni delavci/delavke na rejništvu na CSD-jih.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE