Posvet »Vloga rejnic in rejnikov ter otrok v sodnem postopku«

Drugi posvet o rejništvu  smo organizirali skupaj RDS in FSD 1. decembra 2022 v Ljubljani na FSD.

Predavatelji so bili:
Vrhovni sodnik Matej Čujovič: Vloga rejnic/rejnikov  in otrok v sodnem postopku  - zakonodajni pogled
Okrožna sodnica Petruša Jager: Vloga rejnic/rejnikov in otrok  v sodnem postopku - izkušnje iz prakse
Direktor Socialne inšpekcije Peter Stefanoski: Udeleženci v nepravdnem postopku in sodelavci v IPS
Rejnici Marija Salihović in Marjana Šuc ter rejnik Duško Vidič so predstavili svoje izkušnje pri sodelovanju s sodiščem.

Vsa predavanja so bila zanimivo predstavljena in dobro sprejeta pri udeležencih. Delo v  malih skupinah je potekalo konstruktivno  z namenom razumeti sistem sodnih postopkov, razjasniti posamezne vloge udeleženih v postopku, med posameznimi udeleženci vzpostaviti komunikacijo in sodelovanje.

Vsekakor je izbrana tema posveta zelo aktualna, saj se je seminarja udeležilo več kot 100 udeležencev, nekaj smo jih morali zaradi premalo prostora tudi zavrniti.

Zelo pomembno je, da so na posvetu sodelovali vsi pomembni za sodne postopke, to je: rejnice/rejniki, socialne delavke/delavci in sodnice/sodniki. Prisotni pa so bili tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Varuha človekovih pravic, Skupnosti centrov za socialno delo in še kdo.

Na posvetu smo na kratko predstavili tudi aktivnosti RDS, delili Rejniške glasnike ter vse udeležene povabili k pisanju v glasnik in sporočanju idej in predlogov v zvezi z rejništvom na mail društva.

Po odzivih večine udeležencev predvidevamo, da bo tudi v prihodnje nadaljevali z organizacijo posvetov ter izbirali pomembne, aktualne teme s področja rejništva.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE