Posvet o rejništvu v Sloveniji

Dne 29. marca 2022 je v prostorih Fakultete za socialno delo v Ljubljani potekal dogodek z nazivom Posvet o rejništvu v Sloveniji, ki sta ga organizirala Rejniško društvo Slovenije in Fakulteta za socialno delo. Namen Posveta je bil na enem mestu prikazati stališča in mnenja o rejništvu s perspektive različnih udeležencev rejniškega sistema. Vabljeni so bili rejnice, rejniki, odrasli z izkušnjo rejništva, strokovni delavci CSD, predstavniki družinskih sodišč, študentje FSD, člani Rejniškega društva Slovenije, predstavniki Varuha človekovih pravic,  Instituta za socialno varstvo Slovenije, Ministrstva za delo družino in socialne zadeve ter enake možnosti, Socialne inšpekcije. Posveta se je udeležilo preko 100 udeležencev. Posvet je potekal od 9. do 16. ure. V prvi polovici so bile predstavljene uvodne teme za razpravo, v drugem delu pa je potekala razprava v 9 manjših skupinah, kjer je lahko vsak udeleženec podal refleksijo na podano, povedal svoje izkušnje in predloge, predstavljeni so bili primeri dobre prakse in predlogi za izboljšanje razmer na področju rejništva. Na koncu so predstavniki skupin z vsemi prisotnimi podelili zaključke in predloge svoje skupine.

Kratke 15-minutne uvodne predstavitve kot izhodišča za razpravo je podalo osem predstavnikov različnih institucij in udeležencev v rejniškem sistemu. Predstavitve si lahko preberete TUKAJ.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE