Poročilo z okrogle mize v Novem mestu na temo »Delovni odnosi v rejniškem sistemu«

10. januar 2018, je bila v sodelovanju s Centrom za socialno delo Novo mesto organizirana okrogla miza z naslovom Delovni odnosi v rejniškem sistemu. Okrogla miza je potekala v prostorih Centra za socialno delo Novo Mesto, s pričetkom ob 15.30 uri. K sodelovanju smo povabili tudi CSD Črnomelj in CSD Trebnje. Okrogla miza je bila namenjena strokovnim delavcem iz vladnega in nevladnega sektorja na področju socialnega varstva, rejnicam in rejnikom ter prostovoljcem.

 

 

Po kratkem sprejemu in pozdravu udeležencev s strani Majde Koban Justinek (podpredsednice Rejniškega društva Slovenije), so na okrogli mizi strokovni delavci predstavili naslednjo tematiko:

Nataša Vrbnjak zakonska in družinska terapevtka - Ampak, imel sem dobrega rejniškega starša,

Majda Koban Justinek (rejnica) - Izkušnje rejniške družine,

Maksimiljana Mali, univ. dipl.soc.del - Nihče ne dela sam (strokovni del)

 

Po končanem strokovnem delu je sledila razprava z vprašanji in mnenji. Udeležba na strokovnem srečanju je bila brezplačna. Udeležencev na okrogli mizi je bilo 19, potrdila o udeležbi so prejeli naknadno. Okrogla miza je bila zaključena ob 18.00 uri.

Majda Čeh

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE