Okrogla miza v Laškem

Dne 19. 11. 2019 od 15-18 ure je potekala okrogla miza za rejnice iz občine Celje in Laško v Hiši generacij v Laškem. Dogodek je organiziralo Rejniško društvo Slovenije v sodelovanju s CSD Celje in CSD Celje, Enota Laško. Strokovni delavki obeh  CSD sta povabili predstavnike rejniških družin in rezervirali tudi prostor ter pripomočke za predstavitev vsebine.
Okrogle mize so se udeležile 4 rejnice iz Laškega, 4 predstavnice RDS in dve strokovni delavki iz CSD Celje, Enota Laško. Strokovna delavka CCSD Celje se je opravičila.

Osrednja tema pogovora na okrogli mizi je bila Čustva in komunikacija v rejniški družini.
Najprej je podpredsednica RDS Majda Koban Justinek predstavila delo društva v preteklem in letošnjem letu in povabila navzoče, da se pridružijo projektom, ki nudijo pomoč tako otrokom v rejništvu, kot podporo rejnicam. Povabila je navzoče k sodelovanju v društvu.

Za tem je kot uvod v predavanje predstavila svojo rejniško družino in predvsem opisala, kako se v družini spopadajo s čustvom jeze, ki ga je glede na to, da imajo v družini tri najstnike, obilo. Predstavila je svoje spopadanje s tem čustvom in tudi odzive otrok, kadar pride do jeze, ki jo je v najstniških letih v komunikaciji s starši kar precej.
Predavanje, ki ga je pripravila in podajala Maksimiljana Mali, univ. dipl. soc. del. in članica strokovnega sveta RDS,  je poudarjalo pomen čustev in čustvovanja v našem vsakdanjem življenju. Prestavljeno je bilo, kako čustva nastanejo, kaj pomeni čustvena inteligenca in poudarjeno, da so rejniki tisti, ki v največji meri učijo svoje otroke poimenovati čustva, jih prepoznavati pri sebi in drugih ter jih tudi obvladovati. Zelo je pomembno, da rejniki te čustvene veščine obvladajo, ker le tako lahko pomagajo otrokom
Med predavanja so bile vključene tudi delavnice.:  o poimenovanju čustev, o empatiji,  prepoznavanju čustev pri sebi in drugih.
Predavanje je vključevalo tudi razvoj čustev pri otroku, zakaj pride do čustvenih težav, kako takšnim otrokom lahko pomagamo, kako se z njim pogovarjamo. Z vsakim otrokom se vsak dan vsaj 5-10 minut pogovarjajte o njegovih čustvih.
Temeljno sporočilo, da so vsa  čustva so OK in da ima vsak pravico do lasnih čustev, se je rejnicam sigurno vtisnilo v spomin in jih spodbudilo, da bodo razmišljale o svojih čustvih in načinu komunikacije o čustvih s svojimi otroki.

Ob zaključku je strokovna delavka CSD Laško odprla še temo o težavah pri pridobivanju novih rejnic. Razprava je tekla o statusu rejniškega dela, vrednotenju le-tega s strani družbe in o tem, da je prav za prav nemogoče pridobiti nove rejnike, kljub temu, da se strokovni delavci v tem okolju trudijo, za to zelo trudijo in jih tudi zelo potrebujejo. Poudarila je, da so zato strokovni delavci predlagali o tej tematiki pogovor na ministrstvu, ker je potrebno spremeniti sistemski pristop k tej problematiki. Dogovorili smo se, da bo RDS vsekakor podpiralo njihova prizadevanja in da je nujno, da v procesu promocije in sistemskih sprememb delujemo skupaj.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE