Okrogla miza – Delovni odnosi v rejniškem sistemu

17. oktobra 2017, je bila v sodelovanju s Centrom za socialno delo Krško organizirana okrogla miza z naslovom Delovni odnosi v rejniškem sistemu. K sodelovanju smo povabili CSD Brežice in CSD Sevnica.Okrogla miza je potekala v prostorih Centra za socialno delo Krško, s pričetkom ob 9.00 uri. Namenjena je bila strokovnim delavcem iz vladnega in nevladnega sektorja napodročju socialnega varstva, rejnicam in rejnikom ter prostovoljcem.

Po kratkem sprejemu in pozdravu udeležencev s strani Majde Koban Justinek (podpredsednice Rejniškega društva Slovenije), so na okrogli mizi strokovni delavci predstavili naslednjo tematiko:

Andrej Omulec - Ampak, imel sem dobrega rejniškega starša! (igra vlog),

Maksimiljana Mali, univ. dipl.soc.del - Nihče ne dela sam (strokovni del),

Majda Koban Justinek (rejnica) - Izkušnje rejniške družine.

 

Po končanem strokovnem delu je sledila razprava z vprašanji in mnenji. Udeležba na strokovnem srečanju je bila brezplačna. Udeležencev na okrogli mizi je bilo 23, potrdila o udeležbi so prejeli naknadno.

Okrogla miza je bila zaključena ob 11.30 uri.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE