Okrogla miza – Delovni odnosi v rejniškem sistemu

8. novembra 2017, je bila v sodelovanju s Centrom za socialno delo Nova Gorica organizirana okrogla miza z naslovom Delovni odnosi v rejniškem sistemu. Okrogla miza je potekala v prostorih Centra za socialno delo Nova Gorica, s pričetkom ob 15.00 uri. K sodelovanju smo povabili tudi CSD Ajdovščina, CSD Izola in CSD Tolmin. Okrogla miza je bila namenjena strokovnim delavcem iz vladnega in nevladnega sektorja napodročju socialnega varstva, rejnicam in rejnikom ter prostovoljcem.

Po kratkem sprejemu in pozdravu udeležencev s strani Majde Koban Justinek (podpredsednice Rejniškega društva Slovenije), so na okrogli mizi strokovni delavci predstavili naslednjo tematiko:

Andrej Omulec - Ampak, imel sem dobrega rejniškega starša! (igra vlog),

Majda Koban Justinek (rejnica) - Izkušnje rejniške družine,

Maksimiljana Mali, univ. dipl.soc.del - Nihče ne dela sam (strokovni del).

Po končanem strokovnem delu je sledila razprava z vprašanji in mnenji. Udeležba na strokovnem srečanju je bila brezplačna. Udeležencev na okrogli mizi je bilo 29, potrdila o udeležbi so prejeli naknadno. Okrogla miza je bila zaključena ob 17.00 uri.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE