Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

"Dne 24. 3. 2020 ste se v imenu Rejniškega društva Slovenije obrnili na nas z vprašanjem glede ravnanja rejniških družin v trenutni krizni situaciji, prejete informacije želite objaviti tudi na vaših spletnih straneh. Navajate, da je največ dilem glede izvajanja stikov otrok s starši, porajajo pa se tudi vprašanja, glede pomoči v primeru težav z otrokom, težave s šolanjem otrok, saj nimajo doma toliko računalnikov, imajo več šolarjev, in podobno.

V zvezi z vašim dopisom najprej pojasnjujemo, da tudi v izrednih okoliščinah velja, da je potrebno spoštovati pravnomočne sodne in upravne odločitve. Pri izvrševanju pravnomočnih sodnih odločb, ki urejajo stike otroka s tistim od staršev, ki mu otrok ni dodeljen v varstvo in vzgojo, pa apeliramo na starše oziroma druge osebe, da se v tem izjemno kriznem obdobju obnašajo razumsko, upoštevajo odrejene in priporočene ukrepe za preprečevanje širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi in imajo pri tem pred očmi prvenstveno varstvo koristi svojih otrok, ki naj jih ne izpostavljajo možnosti okužbe in s tem resni grožnji za njihovo zdravje in zdravje tistih, ki so s takim otrokom v stiku (npr. sorojenci, stari starši). Predlagamo, da se stiki v tem obdobju odgovorno vzpostavijo na drug način (npr. po sredstvih za elektronsko komunikacijo). Stiki se seveda po dogovoru lahko nadomestijo po prenehanju izrednih okoliščin. Kakršno koli spremembo izvršilnega naslova je možno uveljavljati po sodni poti.

Starše in druge osebe opozarjamo, da je potrebno dosledno spoštovanje veljavnih preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti širjenja oziroma preprečevanja okužbe ter spoštovanje navodil pristojnih organov oziroma služb v zvezi s koronavirusom. 

Predlagamo, da se rejnica oz. rejnik v primeru konkretne težave obrne na pristojni center za socialno delo, da skupaj poiščejo ustrezno rešitev za zaščito pravic in koristi otroka in drugih oseb.

Glede izvajanja izobraževalnega procesa na domu, predlagamo, da se za pojasnila in usmeritve obrnete na pristojno Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport.

V zvezi z vašim vprašanjem ali smo dali strokovnim delavcem kakšna posebna pravna navodila, ki naj jih sporočijo rejnikom, pa vam pojasnjujemo, da tovrstnih navodil za rejnice in rejnike nismo dajali."

 

Celoten odgovor si lahko preberete tukaj.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE