Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na predloge za pomoč rejniškim družinam v jesenskem delu epidemije

  • rejniskodrustvo
  • 21. december, 2020
  • Komentarji so izklopljeni za Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na predloge za pomoč rejniškim družinam v jesenskem delu epidemije

Objavljamo odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na predloge za pomoč rejniškim družinam v jesenskem delu epidemije:

" Dne 10. 12. 2020 smo na ministrstvu prejeli vaš dopis, v katerem izpostavljate problematiko rejniških družin v času epidemije ter dajete pobudo, da se tudi v jesenskem delu pandemije ne pozabi na rejniške družine.

V zvezi z vašo pobudo vas seznanjamo, da je Vlada dne 9. 12. 2020 obravnavala osnutek predloga Zakona interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 oz. tako imenovani PKP7, katerega glavni cilj je omiliti in odpraviti posledice COVID-19 na področju gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. V omenjenem osnutku predloga zakona je predviden tudi enkratni solidarnostni dodatek za upravičence do otroškega dodatka in rejnike. Vlada bo predlog zakona sprejela na eni izmed prihodnjih sej. "

 

Celoten dopis, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti si lahko preberete tukaj.

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE