Moje mnenje šteje

11.7.2017 je v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predsednik Rejniškega društva Slovenije, mag. Darko Krajnc, skupaj s strokovnimi sodelavci društva, Maksimilijano Mali in mag. Andrejem Omulcem, ministrici dr. Anji Kopač Mrak predal predloge rejnikov in rejnic za izboljšanje kvalitete rejništva v Sloveniji. Rejniško društvo Slovenije je družbeno civilna asociacija, katera se trudi s svojim delovanjem izboljšati delo na področju rejništva in ki k strokovnemu delu državnih institucij s svojimi projekti dodaja še tiste vsebine za rejništvo, ki jih le-te ne zagotavljajo. Društvo s svojim delovanjem aktivno pomaga pri izboljšanju počutja vseh udeležencev v sistemu rejništva in s tem poskuša doseči optimalen položaj za rejniškega otroka.

Rejniško društvo Slovenije ugotavlja, da kljub naporom nekaterih pomembnih zadev za udeležence v sistemu rejništva društvo ne more reševati samo. Reševanje tovrstnih zadev je potrebno reševati širše na vseh družbenih nivojih ter s pomočjo tistih, ki imajo več vpliva in večjo družbeno moč. V predanih predlogih Ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti društvo naproša, da ministrstvo in druge službe takoj pristopijo k ukrepanju za reševanje teh pomanjkljivosti, na katere Rejniško društvo Slovenije že dalj časa opozarja.

 

Predlogi ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE